Kontakt

 

Fundacja Filmowa Warszawa:

(adres rejestracyjny)

ul. Radziwie 7 lok. U8
01-164 Warszawa
e-mail: biuro@filmowawarszawa.org Siedziba w Lublinie: 

(adres korespondencyjny)

ul. Peowiaków 10/9
20-004 Lublin


Biuro Organizacyjne: 

Karolina Kasprzak

kom. 786 220 404
e-mail: karolina@filmowawarszawa.org


Marketing i Promocja:
Joanna Swacha 

kom. 606 312 268 
e-mail: joanna@filmowawarszawa.org


Koordynator dystrybucji kopii:
Artur Swacha 

kom. 881 256 768
artur@filmowawarszawa.org


 
 

Biuro

 

Miejsce Festiwalu - Centrum Spotkania Kultur

 

Lokalizacja Festiwalu:

Plac Teatralny 1.
20-029 Lublin